VICTORY Hotel
Phòng Thăng Long

Diện tích: 40(10m x 4m)
Rạp hát: 30 khách
Lớp học: 25 khách
Chữ U: 20 khách
Chữ nhật: 20 khách
Giá 1/2 ngày: 4.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 7.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng có tại phòng họp)

Xin cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất!