VICTORY Hotel
Phòng Trường Sơn

Diện tích: 368(23m x 16m)
Rạp hát: 300 người
Lớp học: 200 người
Chữ U: 80 người
Chữ nhật: 80 người
Giá 1/2 ngày: 10.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 18.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng có tại phòng họp)

Xin cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất!