VICTORY Hotel
Phòng Điện Biên

Diện tích: 136(8m x 17m)
Rạp hát: 70 khách
Lớp học: 60 khách
Chữ U: 40 khách
Chữ nhật: 40 khách
Giá 1/2 ngày: 8.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 14.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng có tại phòng họp)

Xin cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất!