Phòng họp
VICTORY Hotel
Phòng họp
Phòng họp từ 20 khách đến 300 khách được thiết kế hài hòa, trang nhã cùng trang thiết bị hiện đại là nơi phù hợp để tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, huấn luyện . . .với trang thiết bị phụ trợ chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm đảm bảo tổ chức sự kiện thành công và ấn tượng
Phòng Cửu Long
Phòng Cửu Long

Diện tích: 112(16m x 7m)
Rạp hát: 70 khách
Lớp học: 60 khách
Chữ U: 40 khách
Chữ nhật: 40 khách
Giá 1/2 ngày: 8.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 14.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng tạm có tại phòng họp)

Phòng Đông Đô
Phòng Đông Đô

Diện tích: 144(16m x 9m)
Rạp hát: 70 khách
Lớp học: 60 khách
Chữ U: 40 khách
Chữ nhật: 40 khách
Giá 1/2 ngày: 8.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 14.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng tạm có tại phòng họp)

Phòng Thăng Long
Phòng Thăng Long

Diện tích: 40(10m x 4m)
Rạp hát: 30 khách
Lớp học: 25 khách
Chữ U: 20 khách
Chữ nhật: 20 khách
Giá 1/2 ngày: 4.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 7.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng tạm có tại phòng họp)

Phòng Trường Sơn
Phòng Trường Sơn

Diện tích: 368(23m x 16m)
Rạp hát: 300 người
Lớp học: 200 người
Chữ U: 80 người
Chữ nhật: 80 người
Giá 1/2 ngày: 10.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 18.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng tạm có tại phòng họp)

Phòng Điện Biên
Phòng Điện Biên

Diện tích: 136(8m x 17m)
Rạp hát: 70 khách
Lớp học: 60 khách
Chữ U: 40 khách
Chữ nhật: 40 khách
Giá 1/2 ngày: 8.000.000 VNĐ
Giá 1 ngày: 14.000.000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, âm thanh, ánh sáng tạm có tại phòng họp)

Xin cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất!